location-mark شهر خود را انتخاب کنید
https://chechilas.com/dehkade-asal/دهکده-عسل-در-اردبیل

خرید موم عسل اردبیل

موم عسل توسط زنبورهای عسل ساخته شده و از موم زنبور تشکیل شده است. زنبورها از موم برای ساخت سلول‌های شش‌ضلعی استفاده می‌کنند که این سلول‌ها برای ذخیره عسل و همچنین تخم‌گذاری و پرورش نوزادان زنبور مورد استفاده قرار می‌گیرند. بوم عسل به عنوان یکی از محصولات طبیعی و ارگانیک زنبورعسل دارای خواص و کاربردهای متعددی است.


دهکده عسل در اردبیل
دهکده عسل در اردبیل
اردبیل - اردبیل
دیگر آگهی های این شعبه