عسل مصفی خوانسار

مناسب صبحانه
طعم بسیار لذیذ و مقوی موجود در عطاری رضائی.