پمپ استخری riva

پکیــج کامــل اندلــس پــول روکار ســری Riva BADUJET
کمپانــی SPECK آلمــان بــا طراحــی منحصــر بــه فــرد در
انـواع اسـتخرها بـا سـازه هـای مختلـف (بتنـی، فایبـرگالس،
شیشــه ای، وینیلــی) مــورد اســتفاده قــرار مــی گیرد.

* سـاخته شـده از متریال ABS با کیفیت فوق العاده آنتی UV و ضد خش
* مجهز به پمپ جت قدرتمند SPECK با توان 6kw.2
* دارای چـراغ های LED بر روی نازل
* قابل اسـتفاده در انواع اسـتخرها با سـازه های مختلف به صورت روکار
*حمل و نصب اسان
*۳ سال گارانتی و 10 سـال خدمات پس از فروش

قیمت قبل: 165,000,000