حمل نقل و جابجایی اثاثیه و بسته بندی در باربری تمام گستر

باربری تمام گستر مازندران حمل نقل و جابجایی اثاثیه و بسته بندی همراه با کارگر و ماشین های مسقف سرپوشیده و موکت کاری و پتودار و با بارنامه و بیمه نامه اعتباری و دولتی درخدمت همشهیران هستیم