تناسب اندام ولاغری وکویتیشن

مرکز زیبایی ودرمانی باریندخت
بااصلاح سبک تغذیه ودستگاه کویتیشن وطب سوزنی به لاغری وتناسب اندام شما کمک میکند