برنج سرلاشه دمسیاه

برنج سرلاشه دمسیاه با عطری فوق العاده و طعمی بینظیر مناسب برای مصرف روزانه با ۲۰٪برنج سالم و درسته برای حضم بهتر غذا