نمونه برنج هاشمی گیلان

نمونه برنج هاشمی گیلان آماده تحویل در تهران در دو گرید : ۱- برنج هاشمی درجه یک و معطر و یکدست ۲- برنج هاشمی یکدست و اقتصادی و ارزان هر دو بشرط پخت و با ضمانت تقدیم میشود .