location-mark شهر خود را انتخاب کنید

قیمت ترالی احیا پنج کشو ABS

ترالی احیا پنج کشو ABSPSA 2100
که به طور خاص برای احیای بیماران در مواقع اورژانسی طراحی شده است. این ترالی‌ها دارای ویژگی‌های متعددی هستند که کارایی و سرعت عملکرد تیم پزشکی را بهبود می‌بخشند.