آموزش بافت انواع فرش، تابلو فرش، فرش ابریشمی و زیر پایی

انجام کلیه خدمات قالی بافی (چله کشی، پایین کشی، رفع عیوب فرش و...) کلاس درجه یک ویژه در کارگاه زمزم برای بافت انواع فرش های هنری، بیضی، گرد، گیتار و انواع شکل های دلخواه