آب بندی استخر مهرآباد

آب‌بندی استخر یک فرآیند مهم است که برای حفظ آب استخر و جلوگیری از نفوذ آب به ساختمان‌های اطراف آن صورت می‌گیرد.