location-mark شهر خود را انتخاب کنید

کمد دارو کشو دار مطب در شهر ری

کمد دارو کشودار ABS
PSA 2405
کمد دارو کشودار ABS یک نوع کمد پزشکی است که برای نگهداری و سازماندهی داروها در بیمارستان‌ها، کلینیک‌ها و مراکز درمانی استفاده می‌شود. این کمدها دارای ویژگی‌های متعددی هستند