ساخت و طراحی استخر سونا جکوزی

دفتر فنی مهندسی مایسا طراحی و اجرای انواع پروژه های ساخت استخر سفارشی. پروژه مهندس رحیمی با نصب موتورخانه و سیستم تصفیه وکل زن خطی و تابلو برق هوشمند.