فروش فیدرمیکسر

فروش فیدر میکسر پنچ تنی دوچرخ کاملن سالم درحد صفر دینام ها همه سیم پیچ فابریک قیمت بسیار مناسب فروش شرایطی هم داریم

قیمت قبل: 40,000,000

آگهی‌های شعبه

آبخوری نیپل

40,000,000 تومان
30,000,000 تومان

مشعل

5,000,000 تومان
4,000,000 تومان

اسیاب و علوفه خرد کن

50,000,000 تومان
40,000,000 تومان

پدسلولوزی

30,000,000 تومان
20,000,000 تومان

جت هیتر دوگانه سوز

16,000,000 تومان
15,000,000 تومان

فروش و قیمت هواکش ۱۴۰

50,000,000 تومان
40,000,000 تومان

دستگاه پلت نو

500,000,000 تومان
300,000,000 تومان

فروش شرایطی دستگاه پلت

500,000,000 تومان
300,000,000 تومان