تخت ژينكلوژي معاينه زنان

پروفيل ٥٠&٣٠-كفي نئوپان-تشك ريباندر طبي-مشمع چرم پزشكي ٩٠-جاپايي پهن و ميلگرد ضخيم-هندل بلبرينگي و روان-رنگ الكترو استاتيك

قیمت قبل: 7,000,000