کوره ی صندوقی ۱۰۰ لیتر برقی

کوره ی صندوقی ۱۰۰ لیتر برقی
ابعاد داخلی ۴۵*۴۵*۵۰
دمای مفید ۱۱۰۰ درجه
تک فاز
مناسب آپارتمان و مار در منزل
برای سفارش این محصول به کارشناس فروش شرکت کوره سازی ماهان مراجعه کنید