شهر خود را انتخاب کنید

باسکول دیجیتال جاده ای مخصوص مرغداری

خرید باسکول مرغداری در گیلان رشت ارسال سراسر کشور از مجموعه روجین صنعت.
اولین و بزرگترین تولید کننده تجهیزات مرغداری در گیلان رشت و ارسال ترازو و باسکول به مناطق مختلف می باشد