پمپ استخری resort 110

پمپ های سـری Resort BADU کمپانـی SPECK آلمان
بـا توجـه به طراحـی منحصر به فـرد و راندمـان و کیفیت
فــوق العــاده، جهــت تصفیــه اســتخرهای عمومــی و
مجموعـه هـای آبی بـزرگ مورد اسـتفاده قرار مـی گیرند.

* قـدرت، کیفیت و راندمان فوق العاده باال
* جنس بدنه، پروانه و دیفیوزر از پلی پروپیلن تقویت شده با فایبرگالس (PPGF30)
* جنـس آب بندهای پمپ از کربن، سـرامیک و نیتریل
* قابل استفاده برای استخرهای مجموعه های بزرگ، هتل ها و آبشارهای تزیینی بزرگ
* خودمکش (قابلیت نصب تا ارتفاع 3 متر باالتر از سـطح آب اسـتخر)
ـایز مش 2.3×4.3 میلیمتر
* 3 سـال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش

قیمت قبل: 120,000,000