location-mark شهر خود را انتخاب کنید

عسل باموم چهل گیاه سبلان ( 2 کیلویی)

عسل باموم چیست؟ این یکی از انواع عسل های خاص است که در منطقه‌ی سبلان تولید می‌شود. اصطلاح "باموم" به معنای "مخزن" است و این عسل به دلیل اینکه از گل های مختلفی که در منطقه رشد می‌کنند، تولید می‌شود، به این نام شهرت یافته است. این عسل اغلب از گل های مختلفی چون آنواع گیاهان دارویی، گیاهان مرتعی و گیاهان گلدهی کوهستانی تهیه می‌شود و به عنوان یکی از محصولات محلی مورد توجه قرار می‌گیرد.