نظافت و جاروی استخر

نظافت و جاروی استخر در تهران و حومه با بهترین کیفیت بهمراه فیلتر تصفیه که موجب برگشت آب استخر می‌شود. (با ۳۰ سال تجربه و سابقه کاری) استخرسازان صدف؛نظافت استخر کرج،نظافت استخر تهران،نظافت استخر باغ،زدن جارو استخر