ساخت و راه اندازی استخر

پروژه آقای مهندس محمودی در رامسر با نصب و راه اندازی سیستم تصفیه و گرم کن و تابلو برق هوشمند کامل تحویل داده شد.