شیدینگ لب

شیدینگ لب با مواد فی آمریکایی بدون ذره ای درد و خونریزی توسط سالن زیبایی ندا در پاکدشت