پله ترکیبی با سرسره

این نوع برای خانه‌های دوبلکس انتخاب مناسبی است.
علاوه بر سرگرم کننده بودن، می‌توان از آن به عنوان راهی دیگر برای دسترسی به قسمت پایین خانه نیز استفاده کرد. در برخی خانه‌ها، آن را درست در کنار پله ها طراحی می‌کنند.