اجرای بتن پولیشی در تهران

اجرای بتن پولیشی با سنگدانه های مختلف یکپارچه با مقاومت بالا دربرابر تناژ سنگین در انواع رنگ های مختلف توسط شرکت کف گستر در تهران می باشد.