location-mark شهر خود را انتخاب کنید

خرید و قیمت فوم سرد در تهران

تنها نمایندگی فروش فوم سرد بسرفوم غرب در اسلامشهر برای شرکت میلادفوم تهران می باشد. شرکت میلادفوم تهران یکی از بزرگترین مرکز فروش و عرضه انواع فوم های گرم و سرد در کشور می باشد.
شرکت میلاد فوم تهران؛ تولید کننده و فروش فوم گرم مبلمان منزل و اداری و آرایشگاهی و نمایندگی فروش فوم سرد پلی اتلن و نمایندگی فروش فوم سرد بسپارفوم غرب اچ می باشد.