location-mark شهر خود را انتخاب کنید

سیستم انتقال دان

سیستم انتقال دان مرغداری یک نوع تجهیزات مورد استفاده در صنعت پرورش مرغ برای انتقال و جابجایی دان‌های مرغی است. این دان‌ها می‌توانند شامل تخم‌مرغ، جوجه‌ها یا مرغان جوان باشند. سیستم انتقال دان مرغداری می‌تواند از تجهیزات مختلفی تشکیل شده باشد که برای انتقال دان‌ها از یک مکان به مکان دیگر و یا برای مرتب سازی و مدیریت دان‌ها در مرغداری‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد.