location-mark شهر خود را انتخاب کنید

ترالی سه کشو اطفال در قم

ترالی سه کشو اطفال ABSPSA 2124
ترالی سه کشو اطفال یک نوع ترالی پزشکی تخصصی است که برای استفاده در بخش‌های اطفال بیمارستان‌ها و کلینیک‌ها طراحی شده است. این ترالی‌ها دارای ویژگی‌هایی هستند که نیازهای خاص مراقبت از کودکان را برآورده می‌کنند.