ماسک صورت ورقه ایکد : ۱۴۱۲
آبرسان قوی پوست
روشن کننده
مرطوب کننده
تغذیه کننده پوست
ضد پیری
شاداب کننده
دارای ترکیبات مختلف