نمونه موتورخانه استخر

موتورخانه استخر یک قسمت مهم از سیستم تهویه و تصفیه استخر است. این قسمت شامل تجهیزات مختلفی مانند پمپ‌های آب، فیلترها، سیستم‌های گرمایش و خنک کننده، و سایر تجهیزات مربوط به تصفیه و تهویه آب استخر است. این تجهیزات به منظور حفظ کیفیت آب استخر، حذف ذرات آلوده و مواد شیمیایی، تأمین جریان آب مناسب، و حفظ شرایط بهداشتی و ایمنی استخر استفاده می‌شوند.

پمپ‌های آب در موتورخانه استخر برای جابجایی آب از استخر به سیستم‌های تصفیه و بازگشت آب به استخر استفاده می‌شوند. فیلترها برای حذف ذرات معلق و آلودگی‌های مختلف از آب استخر استفاده می‌شوند. همچنین، سیستم‌های گرمایش و خنک کننده برای تأمین دمای مناسب آب استخر در طول تمامی فصول سال استفاده می‌شوند.

به طور کلی، موتورخانه استخر یک مرکز کنترل و مدیریت برای تأمین شرایط بهداشتی، ایمنی، و کیفیت آب استخر است که نقش بسیار مهمی در عملکرد و استفاده از استخر دارد.