پمپ استخری star 913

پکیج کامــل آب اســتخر ســری Star BADU کمپانــی SPECK آلمــان جهــت تصفیــه آب اســتخرهای خانگــی
کوچــک و جکــوزی هــای خصوصــی گزینــه ای کامــا
مناســب بــه شــمار مــی رود.


* پکیـج کامل تصفیه آب اسـتخر با عملکرد فوق العاده
* جنس اجزای داخلی از پلی پروپیلن تقویت شده با فایبرگالس )PPGF30)
* جنـس آب بندهای پمپ از کربن، سـرامیک و نیتریل
* خودمکش، بدون نیاز به بکواش و کامال بهداشـتی
* دارای صافی در مکش پمپ و فیلتر کارتریجی با سایز مش 50 میکرومتر در دهش پمپ
* سـهولت در شستشـوی کارتریج فیلتر و نصب آسان
*دارای گیج فشار جهت کنترل فشـار فیلتراسیون
* 3 سـال گارانتی و 10 ســال خدمات پس از فروش

قیمت قبل: 75,000,000