ساخت فروشگاه

زمین زراعی بر آسفالت در خشکبیجار

کد 0403

4000 متر زمین
با کاربری زراعی
داخل طرح
بر آسفالت 40 متر
دارای نسق معتبر
امتیازات بالاسر زمین
موقعیت عالی
محدوده خشکبیجار
.
.
.
.
برای دیدن گزینه های بیشتر روی لوگوی املاک آرسس کیلیک فرمایید.

زمین زراعی بر آسفالت در خشکبیجار
فروشنده این محصول: