خانه حیاط دار سند دار

خانه حیاط دار /دارای سند تک برگ


📍سده
🌏400متر زمین
🏡75متر بنا


کد ملک:2223
❇️ دارای تمامی امتیازات
❇️موقعیت و دسترسی عالی
❇️مدارک کامل و معتبر
❇️امنیت بالای منطقه
❇️موقعیتی مناسب
————————————————
مشاور:
☎️خانم مردنیک
☎️آقای میرغفاری