ساخت فروشگاه

400 متر زمین و 150 متر بنای کلنگی کاملا قابل سکونت

کد 0243

متر زمین
150 متر بنای کلنگی
کاملا قابل سکونت
با امتیازات
محدوده رودپشت
شماره تماس این آگهی :
09113343082
.
.
.
* املاک آرسس*

400 متر زمین و 150 متر بنای کلنگی کاملا قابل سکونت
400 متر زمین و 150 متر بنای کلنگی کاملا قابل سکونت
400 متر زمین و 150 متر بنای کلنگی کاملا قابل سکونت
400 متر زمین و 150 متر بنای کلنگی کاملا قابل سکونت
400 متر زمین و 150 متر بنای کلنگی کاملا قابل سکونت
400 متر زمین و 150 متر بنای کلنگی کاملا قابل سکونت
400 متر زمین و 150 متر بنای کلنگی کاملا قابل سکونت
400 متر زمین و 150 متر بنای کلنگی کاملا قابل سکونت
فروشنده این محصول: