صنایع تولیدی ضیافت

شرکت نوآوران ضیافت اسپادانا تولید و عرضه کننده کباب پز های ایستاده بدون دود ضیافت - تنورک برقی - ساج برقی - رخت آویز آکاردئونی

اطلاعات بیشتر:

تولید و عرضه لوازم خانگی برند ضیافت
* کباب پز های ایستاده بدون دود
* تنورک گازی و برقی
* رخت آویز آکاردئونی
* ساج برقی

چکیده:

شرکت نوآوران ضیافت اسپادانا تولید و عرضه کننده کباب پز های ایستاده بدون دود تنورک برقی - ساج برقی - رخت آویز آکاردئونی

صنایع تولیدی ضیافت