مرکز تخصصی زیبایی و آرایش دائمی زینب شاهدی در تبریز

آموزش تخصصی ميكروبليدينگ به صورت صفر تا صد شامل ۶ تکنیک پر مشتری و پر درآمد فیبروز،تکنیک تلفیقی کرکی مویی ،تکنیک بولد بروز،تکنیک بولد شیدینگ نحوه ورود به بازار کار و جذب مشتری آموزش كامل قرينه سازي و طراحی فشار دست و زاویه دست اصولی پوست شناسي و نحوه اجرا روي انواع پوست ها رنگ شناسي و ترکیب آنها انواع بي حسي‌ قبل و حين كار آموزش تكنيك و‌راز های بالا بردن ماندگاري و ظرافت كار

مرکز تخصصی زیبایی و آرایش دائمی زینب شاهدی در تبریز