ضایعات فروشی مالکی در اصفهان

خریدار ضایعات آهن، پلاستیک و مشما و گونی، فلزات زنگی، مس، برنج و آلومینیوم و ..با قیمت کارخانه بصورت نقدی

اطلاعات بیشتر:

ساعات کاری :
از 8 الی 20

ضایعات فروشی مالکی در اصفهان