زرین کمپرس در همدان

ساخت و تولید انواع اتاق های تریلی و کمپرسی، دو محور و سه محور، پخش انواع قطعات تریلی، جک، دستگاه، محور، رینگ و غیره