تولیدی ماشین آلات نساجی زارع یزد

تولیدی ماشین آلات نساجی زارع طراحی و ساخت انواع ماشین آلات نساجی چله پیچ بخشی، آهار، ایندیگو و کنترل پارچه و ...همچنین ماشین آلات دندانپزشکی در یزد