گروه صنعتی یارا در تهران

تولید کننده انواع دستگاه های خشکشویی، لاندری رختشورخانه، دیگ بخار ایستاده و خوابیده تمامی ظرفیت ها نو و کارکرده، اتو پرس نو و کارکرده

اطلاعات بیشتر:

آبگیر تمامی ظرفیتها نو و کارکرده
خشککن لباس تمامی ظرفیتها نو و کارکرده
ماشین لباسشویی صنعتی تمامی ظرفیتها نو و کارکرده
دستگاه خشکشویی نو و کارکرده و......