نیو والپست منقطع پارسا

نسل جدید والپست های منقطع به صورت برش لیزری، تولید کننده نیو وال پست منقطع و میلگرد بستر دیوار.