مارال تراک میکسر

اولین وکامل ترین تولیده کننده در شمال غرب کشوربا چندین سال سابقه کار فعالیت در زمینه تولید تراک میکسر 6 الی 14 متر مکعب ،فروش و تعمیرات تراک میکسر و آهنگری مکانیکی در تبریز

مارال تراک میکسر