کاتینگ پرده والریو

گروه تولیدی کاتینگ پرده والریو طراح و تولید کننده انواع پرده نظیر حریر قابی و لب حاشیه، قیطون دوزی، نوار دوزی، پنل گلدوزی و لیزری، مشبک و ...در اصفهان می باشد.

کاتینگ پرده والریو