کارگاه تولیدی صنعتی لاریمیان

ساخت و تعمیر انواع دستگاه بلوک زن . میکسر های بلوک زنی با قیمت مناسب ارسال سراسر کشور