تولیدی کیف سنتی و مدارس حسنی در اصفهان

تولیدی و پخش انواع کیفهای سنتی ومدرسه ،کوله پشتی بچهگانه ودانشجویی ،انواع ساکهای مسافرتی ،چمدان،مسافرتی،استخری و......انواع جافلاکسی ،دوطبقه چهارتیکه و.....انواع باکسها،باکس دوزیپ کاورپتو کاور رختخاب وانواع کیف های دوشی وزنانه،کاور قابلمه ،جاجواهری،جااتویی و..... درجنسها (جاجیم،چاپی،ترمه،ژاکارد،برزنتی) وطرحهای مختلف با بهترین کیفت و ایستایی بالا لمینت یزد. در اصفهان پخش بصورت عمده در سراسر ایران

تولیدی کیف سنتی و مدارس حسنی در اصفهان