کارگاه ترمه دوزی عمادی در تهران

آموزشگاه و کارگاه ترمه دوزی عمادی: آموزش هنر سوزن دوزی در پایگاه های بسیج مستضعفین، هنرهای ترمه دوزی، مروارید دوزی، ملیله دوزی، سنگ دوزی در تهران

اطلاعات بیشتر:

آموزشگاه و کارگاه ترمه دوزی سیده رضیه عمادی
دارای 32 مدرک فنی و حرفه ای
کارشناس IT
مسلط به زبان عربی
استاد دانشگاه هنر
کارآفرین برای خانم های خانه دار
قابل توجه عزیزان به دلیل ترافیک کاری کارها یکماه زمان میبرن تا آماده بشن