تجهیزات صنعتی تکنواستیل

طراحی و ساخت لوازم آشپزخانه صنعتی، تجهیز تالار، کافه، رستوران، تجهیزات بیمارستانی و ...

قفسه ها