اجرای فلاشینگ نما در تهران

فلاشینگ

اطلاعات بیشتر:

فروش انواع ورق سیاه ۱تا۳میل و انجام خدمات خم و برش ورق ها به شکل های دلخواه کارفرمایان
و اجرا و نصب آن به بهترین شکل در کارگاه.

چکیده:

ساخت و نصب انواع کلاهک ها و انواع نرده و حفاظ با بهترین متریال.