گروه فنی مهندسی تاسیساتی مرکزی

مجری تاسیسات حرارتی، ساخت صفر تاصد استخر، پروژه های تفریحی، ویلایی، 4 فصل، آب گرم باغی، اسکمیری، سر ریز، آبشاری، منظم و نامنظم، فانتزی، گاتری از گود برداری تحویل با اکیپ کاکل و متخصص و متعهد و کارآمد به روشهای روز دنیا

گروه فنی مهندسی تاسیساتی مرکزی