تراش دیسک درجا در تهران

تابگیری دیسک چرخ، رفع لرزش هنگام ترمزگیری، رفع صدای سوت و زوزه، لبه برداری دیسک چرخ، جلوگیری از خراب شدن جلوبندی، جلوبندی بالانس چرخ لنت و تعویض لنت

اطلاعات بیشتر:

ساعت کاری ۹ صبح تا ۲۱ شب

تابگیری انواع خودروهای خارجی و ایرانی
تعمیر جلوبندی و بالانس
پایین اوردن مصرف لنت
رفع خط وخش دیسک چرخ
بالابردن کیفیت ترمز گیری
یکسان سازی مصرف لنت
برطرف کردن صدای لنت
با ۶سال سابقه کار

چکیده:

رفع لرزش فرمان هنگام ترمز گیری برطرف کردن صدای سوت هنگام ترمز گیری لبه برداری دیسک چرخ یکسان سازی مصرف لنت رفع گیر چرخ به علت درگیری لنت ترمز صد درصد تضمینی!

تراش دیسک درجا در تهران

قفسه ها