تراش دیسک درجا در تهران

تابگیری دیسک چرخ، رفع لرزش هنگام ترمزگیری، رفع صدای سوت و زوزه، لبه برداری دیسک چرخ، جلوگیری از خراب شدن جلوبندی، جلوبندی بالانس چرخ لنت و تعویض لنت

اطلاعات بیشتر:

ساعت کاری ۹ صبح تا ۲۱ شب

تابگیری انواع خودروهای خارجی و ایرانی
تعمیر جلوبندی و بالانس
پایین اوردن مصرف لنت
رفع خط وخش دیسک چرخ
بالابردن کیفیت ترمز گیری
یکسان سازی مصرف لنت
برطرف کردن صدای لنت
با ۶سال سابقه کار

چکیده:

تراش دیسک چرخ /لبه برداری دیسک چرخ/جلوبندی سازی/دیاگ وریمپ ای سی یو/ تنظیم موتور/تعقیر دمای فن

تراش دیسک درجا در تهران