کلینیک ترنم زندگی دکتر مژگان احمدپور

دکتر مژگان احمد پور دکتری روانشناسی عمومی از دانشگاه علامه مدرس و هیئت علمی دانشگاه مشاوره و رواندرمانگر با بیش از 19 سال سابقه کار تخصص در حیطه افسردگی ، اضطراب، وسواس ، مشاوره پیش از ازدواج ، مسائل زناشویی، زوج درمانی ، پانیک و فوبیهای اجتماعی،آموزش مهارتهای فردی و بین فردی دوره های آموزشی شناخت درمانی- ذهن آگاهی- طرحواره درمانی- زوج درمانی- تکنیک CBT تست ها: تست میلون-نئو- افسردگی- اضطراب

اطلاعات بیشتر:

دکتر مژگان احمدپور برگزار کننده کارگاه
مدیریت کنترل خشم، مدیریت پرخاشگری، مایندفولنس، درمان پروتکل های شناخت درمانی افسردگی، درمان شناختی رفتاری اضطراب، کودک درمانی، خیانت‌های زناشویی
نویسنده کتاب:
راههای تقویت حافظه
و معراج انسان در مثنوی
نویسنده دارای 12 کتاب درسی و کمک آموزشی منابع دانشگاهی

چکیده:

حوزه تمرکز دکتر مژگان احمد پور مسائل مربوط به خشم و پرخاشگری مسائل مربوط به ازدواج و روابط عاطفی مسائل مربوط به افسردگی و اضطراب مسائل مربوط به دوره نوجوانی و بلوغ مسائل مربوط به خانواده و رضایت زناشویی